Home

REKRUTACJA  karta zgłoszenia w zakładce: “Dokumenty”

Witamy na stronie

Przedszkola Niepublicznego

“Wyspa skarbów”

prowadzonego przez

Cichych Pracowników Krzyża

w Głogowie!

Przedszkole zapewnia

efektywną edukację i rehabilitację

Naszym największym SKARBEM JEST DZIECKO


Aktualności


Nasza Kadra:

Kadra Przedszkola to nauczyciele – wychowawcy posiadający wyższe wykształcenie magisterskie z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Nasi nauczyciele i terapeuci posiadają również kwalifikacje zdobyte w czasie studiów podyplomowych:

– oligofrenopedagogika

– edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

– terapia pedagogiczna

– neurologopedia

– wczesne wspomaganie rozwoju

– fizjoterapia

– pedagogika specjalna

 

Posiadają także uprawnienia zdobyte w czasie kursów, m.in.:

– integracja sensoryczna,

– muzykoterapia

– arteterapia

– terapia behawioralna dzieci z autyzmem

– metoda ruchy rozwijającego Weroniki Sherborne

– gimnastyka korekcyjna

– psychomotoryka

– terapia ręki

– trening umiejętności społecznych

– metoda Tomatisa®

– komunikacja alternatywna (makaton, mówik, PECS)

 

Kadra pomocnicza to osoby posiadające wykształcenie z zakresu: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej lub pedagogika, opiekunka dziecięca.