SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

#

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

W sali doświadczania świata dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.

Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności i działań. W sali doświadczania świata dziecko:

  • ćwiczy koncentrację na bodźcach wzrokowych,
  • rozwija spostrzegawczość wzrokową i kierunkowość spostrzegania,
  • poprawia koordynację wzrokowo-ruchowa,
  • usprawniania analizę i syntezę wzrokową,

poszerza doświadczenia wzrokowe oraz pamięć wzrokową.

W sali doświadczania świata dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.

Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności i działań. W sali doświadczania świata dziecko:

  • ćwiczy koncentrację na bodźcach wzrokowych,
  • rozwija spostrzegawczość wzrokową i kierunkowość spostrzegania,
  • poprawia koordynację wzrokowo-ruchowa,
  • usprawniania analizę i syntezę wzrokową,

poszerza doświadczenia wzrokowe oraz pamięć wzrokową.