Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

#

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Człowiek odbiera świat poprzez zmysły. Prócz dotyku, wzroku, węchu, smaku i słuchu, mamy jeszcze dwa zmysły: przedsionkowy i proprioceptywny. Choć są mniej znane od powyższych pięciu, to razem ze zmysłem dotyku są bazowymi systemami człowieka, na podstawie których dojrzewają pozostałe zmysły.

Niekiedy nasz mózg ma problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem zewnętrznych bodźców. Kiedy lekki dotyk – boli, większość świata wokół zbyt intensywnie pachnie, a własne ciało nie chce nas słuchać – to widzimy przykłady zaburzeń związanych z rozwojem procesów integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna to sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, umożliwia również selekcję informacji i odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Jest procesem, który zachodzi poza świadomością, podobnie jak oddychanie, a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym.