O nas

Witamy na stronie Przedszkola Niepublicznego “Wyspa skarbów”
prowadzonego przez Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie!

Nasze Przedszkole Niepubliczne „Wyspa skarbów” powstało w 2017 roku z inicjatywy Przełożonej Cichych Pracowników Krzyża – siostry Małgorzaty Malskiej. Ma charakter katolicki, co w praktyce polega na obowiązkowej nauce religii. Znajduje się na pięknym, nadodrzańskim terenie o wyjątkowych walorach przyrodniczych, w sąsiedztwie zabytkowej średniowiecznej Kolegiaty, bulwaru „Marina” oraz budynku Domu „Uzdrowienie chorych”, w którym funkcjonuje NZOZ „Samarytanin” oraz główna siedziba stowarzyszenia CPK.

Ze względu na główny cel działalności Cichych Pracowników Krzyża, jakim jest pomoc osobom niepełnosprawnym, w pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dzieci zdrowe, bez dysfunkcji również znajdą u nas swoje miejsce. Staramy się zapewnić opiekę wszystkim, którzy będą chcieli realizować edukację przedszkolną w komfortowych, przyjaznych i profesjonalnych warunkach. Obecnie prowadzimy działalność w trzech budynkach, gdzie funkcjonują grupy integracyjne i specjalne. Trzeci budynek to sala gimnastyczna przeznaczona do zajęć ruchowych, sportowych i rehabilitacyjnych. W ramach zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych oferujemy rzeczywisty kontakt z przyrodą. Mamy do dyspozycji park z zabytkowym drzewostanem, ogród kwiatowy, ogród warzywny, zagrody ze zwierzętami: konie i alpaki.

Przedszkole zapewnia szereg zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, m.in: integrację sensoryczną – dla dzieci z zaburzeniami percepcji zmysłów, trening umiejętności społecznych – dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapię logopedyczną, neurologopedyczną oraz trening słuchowy Tomatisa® – dla dzieci z dysfunkcjami mowy, terapię pedagogiczną – dla dzieci z dysfunkcjami umiejętności uczenia się, terapię ręki – dla dzieci z zaburzeniami motoryki małej, fizjoterapię – dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, elementy komunikacji alternatywnej – dla dzieci niemówiących, zooterapię, magiczny dywan, język angielski – dla wszystkich wychowanków. Oferta zajęć jest dostosowywana do bieżących potrzeb dzieci.

Kadra wychowawców i terapeutów to nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Terapeuci pracujący w naszej placówce to również specjaliści w swoich dziedzinach z kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych. Ogromną pomocą są asystenci osób niepełnosprawnych oraz opiekunowie medyczni, którzy wraz z pomocami nauczyciela wspomagają proces dydaktyczny i terapeutyczny.

Naszym wychowankom zapewniamy wszechstronny rozwój w atmosferze akceptacji i życzliwości w formie zabawy edukacyjnej i odkrywczego poznawania świata.

W przedszkolu „Wyspa skarbów” największym skarbem jest dziecko.