Organizacja zajęć od 01.06.2020

Informujemy, że od dnia 01.06.2020 rozszerzamy działalność Przedszkola. Istnieje możliwość przyjęcia do grup całodziennych.

Budynek nr 8 czynny w godz. 8.00 – 14.00 – 7 miejsc

Budynek nr 10 czynny w godz. 7.00 – 16.00 – 24 miejsca  

Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci rodziców pracujących.

Osoby, które chcą, aby jego dziecko rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola od dnia 01.06.2020 r. proszone są o zgłoszenie telefoniczne oraz wypełnienie ankiety epidemicznej z potwierdzeniem zapoznania się z Procedurami Przeciwepidemicznymi obowiązującymi w Przedszkolu.

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego na zajęcia może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

W przypadku wzrostu zachorowań wśród dzieci lub personelu, organ prowadzący w porozumieniu z Dyrekcją zastrzega sobie możliwość ponownego zawieszenia zajęć.