11.05.2020 - uruchomienie zajęć

Od dnia 11.05.2020 zostaje uruchomiona całodzienna opieka dla dzieci rodziców pracujących oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Grafiki zajęć oraz obowiązujące w tym czasie procedury przeciwepidemiczne dostępne są w sekretariacie Przedszkola.