Otwarcie Przedszkola

Otwarcie Przedszkola

Nasze Przedszkole

rozpoczęło działalność 1 września 2017 r.

Przedszkole Niepubliczne „Wyspa skarbów” zostało powołane przez Cichych Pracowników Krzyża i mieści się w nowym budynku przy ulicy bł. Luigiego Novarese 8 w Głogowie.

Pierwszy dzień zajęć edukacyjnych rozpoczął się od błogosławieństwa Księdza Kanonika Rafała Zendrana oraz powitania dzieci, rodziców i personelu przez Przełożoną Cichych Pracowników Krzyża  Siostrę Małgorzatę Malską.

Przedszkole oferuje efektywną edukację, opiekę i rehabilitację w jednym miejscu i czasie.