Głogowskie Dni Świadomości Autyzmu

Głogowskie Dni Świadomości Autyzmu

Nasza placówka wspólnie ze Stowarzyszeniem “Niebieska Przystań” włączyła się w obchody Głogowskich Dni Świadomości Autyzmu. W budynku Przedszkola zorganizowaliśmy sale “doświadczania autyzmu” poprzez umożliwienie doświadczenia pracy z zaburzeniami sensorycznymi i zmysłowymi. Uczestnicy mogli poczuć nadwrażliwość na zapachy, rozpoznawać przedmioty tylko przez dotyk, spacerować w kamizelce obciążeniowej, układać klocki według wzoru przy nadmiernym poziomie dźwięku, światła oraz przy niestabilności podłoża. Nasi specjaliści prowadzili rozmowy z rodzicami dzieci, a sami rodzice i opiekunowie wymieniali się doświadczeniami w życiu z osobami dotkniętymi spektrum autyzmu.