PLATFORMA WIBRACYJNA

PLATFORMA WIBRACYJNA

#

PLATFORMA WIBRACYJNA

Terapia wibracyjna obejmuje mechaniczne drgania (wibracje), które pośrednio stymulują struktury nerwowo-mięśniowe. Istnieją dwa główne rodzaje terapii: wibracje ogniskowe i wibracje całego ciała. Drgania ogniskowe mogą być ukierunkowane na konkretny obszar ciała. Natomiast wibracje całego ciała są pośrednio przekazywane po całym ciele dla uzyskania bardziej ogólnych efektów. Pacjenci z porażeniem mózgowym, mogą skorzystać z terapii wibracyjnej, która niewątpliwie może poprawi sprawność i siłę mięśni oraz zmniejszy negatywne skutki choroby, chociażby takich jak ból czy spastyczność. Platforma wibracyjna jest uzupełnieniem tradycyjnej fizjoterapii.