METODA TOMATISA

METODA TOMATISA

#

METODA TOMATISA®

Terapia metodą Tomatisa® to stymulacja neurosensoryczna (audio-psycho-lingwistyczna), która polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania w wielu sferach. Metoda Tomatisa znajduje zastosowanie w przypadku takich zaburzeń, jak: kłopoty z koncentracją, zaburzenia mowy, dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia ze spektrum autyzmu, depresja. Ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój mowy.