Makaton

Makaton

#

Program Językowy MAKATON – metoda AAC (wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się)  – system gestów i symboli graficznych. Makaton wykorzystuje to, co dziecko już zna – proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa! W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

(źródło: www.makaton.pl)

Prowadzący: Aneta Czyrko