LOGOPEDA

LOGOPEDA

#

LOGOPEDA

Logopedia, to terapia, podczas której kształtowany jest prawidłowy wzorzec artykulacyjny, niwelowane są wady wymowy oraz nabywane są kompetencje oraz sprawność językowa i komunikacyjna. Do najczęściej występujących zaburzeń należą: seplenienie, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm i gammacyzm, a także dyslalia wieloraka uniemożliwiająca zrozumienie dziecka, opóźniony rozwój mowy lub też całkowity brak mowy.

Oprócz ćwiczeń artykulacyjnych zajmujemy się ćwiczeniami oddechowymi, słuchowymi oraz masażami.