Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

#

INTEGRACJA SENSORYCZNA to proces, który prowadzi do poprawnego odbierania sygnałów płynących ze środowiska przez układ nerwowy człowieka oraz generowania prawidłowej reakcji organizmu. Zaburzenia integracji sensorycznej podzielić można na trzy grupy:

  • nadmierna wrażliwość na bodźce sensoryczne – występuje wtedy, gdy reakcja jest nieadekwatna, wyolbrzymiona w stosunku do wywołującego ją bodźca,
  • niedostateczna reaktywność na bodźce sensoryczne – w tym przypadku układ nerwowy nie rejestruje bodźców, które są zauważalne przez osoby o prawidłowym rozwoju. Występuje tu zjawisko tzw. podwrażliwości sensorycznej.
  • obniżone umiejętności ruchowe – w przypadku tej grupy cechą charakterystyczną jest dyspraksja. Osoby takie mają problem z planowaniem ruchu oraz wykonywaniem nowych czynności ruchowych.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy. Terapeuta w taki sposób dobiera kolejne ćwiczenia, aby dziecko doskonaliło prawidłowe reakcje na napływające sygnały ze środowiska zewnętrznego, ale także z własnego organizmu.

Prowadzący: Justyna Konieczna