FIZJOTERAPIA

FIZJOTERAPIA

#

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia obejmuje całość działań związanych z leczeniem ruchem oraz zabiegami fizykoterapeutycznymi. Stanowi podstawową składową rehabilitacji leczniczej. Celem fizjoterapii jest poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu, złagodzenie bólu i przywrócenie sprawności fizycznej. Umożliwia to poprawę wykonywania codziennych czynności, zabawy, samodzielnego poruszania się i samoobsługi.