O nas

Witamy na stronie Przedszkola Niepublicznego “Wyspa skarbów”
prowadzonego przez Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie!

Nasze Przedszkole Niepubliczne „Wyspa skarbów” powstało z inicjatywy Przełożonej Cichych Pracowników Krzyża – siostry Małgorzaty Malskiej. Ma charakter katolicki, co w praktyce polega na obowiązkowej nauce religii. Znajduje się na pięknym, nadodrzańskim terenie o wyjątkowych walorach przyrodniczych, w sąsiedztwie zabytkowej średniowiecznej Kolegiaty, budynku Domu „Uzdrowienie chorych”, w którym funkcjonuje zakon oraz NZOZ „Samarytanin” oraz portu „Marina”.

Ze względu na  główny cel działalności Cichych Pracowników Krzyża, jakim jest pomoc osobom niepełnosprawnym, w pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dzieci zdrowe, bez dysfunkcji również znajdą u Nas swoje miejsce. Obecnie przygotowujemy kolejny budynek na potrzeby przedszkola tak, aby móc zapewnić opiekę wszystkim, którzy będą chcieli realizować edukację przedszkolną w komfortowych, przyjaznych i profesjonalnych warunkach. W ramach zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych oferujemy rzeczywisty kontakt z przyrodą. Mamy do dyspozycji park z zabytkowym drzewostanem, ogród kwiatowy, ogród warzywny, zagrody ze zwierzętami: konie, psy, osły i alpaki.

Przedszkole zapewnia szereg zajęć edukacyjnych i terapeutycznych: integrację sensoryczną –dla dzieci z zaburzeniami percepcji zmysłów, trening umiejętności społecznych – dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,, terapię logopedyczną i neurologopedyczną – dla dzieci z dysfunkcjami mowy, terapię pedagogiczną – dla dzieci z dysfunkcjami umiejętności uczenia się, terapię ręki – dla dzieci z zaburzeniami motoryki małej, EEG Biofeedback – dla dzieci wymagających wyciszenia lub pobudzenia fal mózgowych, rewalidację – dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, makaton (system gestów i symboli komunikacji alternatywnej) – dla dzieci niemówiących, dogo i hipoterapię – dla wszystkich oraz zajęcia sportowe pod hasłem „Nasz przedszkolak wie – ruszać trzeba się”, których celem jest promowanie aktywności ruchowej oraz przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci.

To, co nas wyróżnia w zakresie organizacji dnia, to możliwość korzystania z usług NZOZ „Samarytanin” prowadzonego przez Cichych Pracowników Krzyża. Przedszkolaki pod naszą opieką przeprowadzane są na zabiegi rehabilitacyjne: np. NDT Bobath, ćwiczenia ogólnousprawniające, masaże. Zapewniamy również konsultacje medyczne z panią doktor Kamilą Jakubowską –pediatrą i lekarzem rehabilitantem.

Kadra wychowawców to nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pomoc nauczyciela, to również pedagog z wyższym wykształceniem. Oprócz tego nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje np. z oligofrenopedagogiki czy wychowania fizycznego. Terapeuci pracujący w naszej placówce to również specjaliści w swoich dziedzinach z kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych. Ogromną pomocą jest dla nas asystent osoby niepełnosprawnej – pani, która zajmuje się głównie opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz pracami porządkowymi.

Naszym wychowankom zapewniamy wszechstronny rozwój w atmosferze akceptacji i życzliwości w formie zabawy edukacyjnej i odkrywczego poznawania świata.

W przedszkolu „Wyspa skarbów” największym skarbem jest dziecko.