LEPSZE JUTRO NA WYSPIE SKARBÓW - start 01.10.2020

LEPSZE JUTRO NA WYSPIE SKARBÓW - start 01.10.2020

Projekt skierowany jest to niepublicznego przedszkola WYSPA SKARBÓW w Głogowie, którego to organem prowadzącym są CISI Pracownicy Krzyża. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest: “Wyrównanie dostępu do edukacji i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 15 K i 25 M w tym 30 dzieci ON (niepełnosprawnych) w okresie 01.08.2020-30.06.2022”. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań w projekcie: –…

UWAGA

Informujemy, że dnia 25.08.2020 r. o godz. 16 odbędzie się zebranie TYLKO z rodzicami nowych dzieci. Prosimy o przyjście pojedynczo, bez osób towarzyszących i w maseczce. Na zebraniu zostanie przedstawiona kadra, omówiona organizacja pracy przedszkola oraz podpisane umowy na nowy rok szkolny.