Szkolenie MAKATON

Szkolenie MAKATON

Kadra nauczycieli i opiekunów uczestniczyła w praktycznym szkoleniu na temat teorii i zastosowania systemu gestów i symboli graficznych MAKATON. Makaton to jedna z metod AAC, czyli alternatywnej i wspomagającej formy komunikacji przeznaczonej dla osób niemówiących lub ze znacznie utrudnioną artykulacją. Szkolenie prowadziła autorka polskiej wersji Makatonu – Pani dr Bogusława B. Kaczmarek.