Plan zajęć

Godziny otwarcia:

7.00 – 16.00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00-8.30

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

Zabawy uaktywniające i integracyjne (możliwość łączenia grup)

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Zajęcia indywidualne wg harmonogramu

8.30– 13.30

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00-10.00 swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela;

10.00-11.00 – zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego

11.00 – 11.30 – zupa

11.30 – 13.00 – zabawy na świeżym powietrzu (w parku, na placu zabaw, obserwowanie zmian w ogrodzie warzywnym i kwiatowym, obserwacja zwierząt: konie, osły, alpaki)

13.00 – 13.30 – obiad II danie i deser

w tym:

Nauka czynności samoobsługowych, prace opiekuńcze i organizacyjne

Grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb edukacyjnych dzieci wg harmonogramu

13.30-14.00 Wyciszenie i relaks, w tym leżakowanie

14.00 -16.00 – Pożegnanie i powrót do domu

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Zajęcia indywidualne wg harmonogramu

ZAJĘCIA GRUPOWE

PONIEDZIAŁEK

9.45-11.15

Język angielski

12-13

Hipoterapia – jazda konna

WTOREK

Rytmika „Muzyczne dźwięki – zabawy i piosenki”

ŚRODA

11.30-12.00

Gimnastyka „Nasz przedszkolak wie, ruszać trzeba się”

13.30-14.00

Religia

CZWARTEK

9.50-10.20

Dogoterpia – zajęcia z psem terapeutą

PIĄTEK

8.45-9.15

Język angielski

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Grafik indywidualnych zajęć terapeutycznych znany jest rodzicom, wychowawcom i terapeutom