RUCH ROZWIJAJĄCY WEDŁUG W. SHERBORNE

RUCH ROZWIJAJĄCY WEDŁUG W. SHERBORNE

#

RUCH ROZWIJAJĄCY WEDŁUG W. SHERBORNE

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne składa się z ćwiczeń ruchowych, które wywodzą się przede wszystkim z zabaw ruchowych dzieci, zaspokajających ich naturalne potrzeby bliskości. W ten sposób dziecko poszerza świadomość swojego ciała oraz otaczającej je przestrzeni, ucząc się, że można w niej współdziałać z innym człowiekiem.

Główne cele ćwiczeń metodą Weroniki Sherborne to:

  • umożliwienie dziecku realizacji potrzeb ruchu i zabawy,
  • rozładowanie napięcia dziecka, umożliwienie mu relaksu i odprężenia,
  • poszerzanie świadomości własnego ciała,
  • zwiększanie poczucia własnej wartości, zaufania i pewności siebie,
  • nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi,
  • poprawa poczucia bezpieczeństwa,
  • umożliwienie dziecku odczuwania przyjemności i radości.