OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

#

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Oligofrenopedagogika zajmuje się niesieniem kompleksowej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, czyli wspieraniem procesu nabywania wiedzy przez ludzi z różnym stopniem obniżenia potencjału poznawczego. Nauczanie osób niepełnosprawnych intelektualnie odbywa się w oparciu o orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność poznawczą konkretnego stopnia. Programy i treści terapeutyczne tworzone są w oparciu o możliwości dzieci z uwzględnieniem planu ich rozwoju.