Opłaty od 09/2018

OPŁATA REKRUTACYJNA – 100 zł

 • obowiązkowa dla nowych kandydatów
 • nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji
 • potwierdzenie wpłaty proszę dołączyć do karty zgłoszenia

CZESNE

 • opłata miesięczna
 • nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności
 • termin zapłaty do 15 każdego miesiąca

250 zł – dla dzieci bez orzeczeń i opinii

150 zł – dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Bezpłatnie – dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

rodzeństwo – zniżka 100 zł

WYŻYWIENIE

7,50 zł – stawka dzienna

 • Opłata na kolejny miesiąc zostaje pomniejszona o ilość dni nieobecności w miesiącu poprzednim
 • Termin zapłaty do 15 każdego miesiąca

Wpłat proszę dokonywać na konto nr:

34 1090 2112 0000 0001 3512 1891

Bank Zachodni WBK
Przedszkole Niepubliczne „Wyspa skarbów”
Cichych Pracowników Krzyża
Głogów, ul. bł. Luigiego Novarese 8

 • Tytułem: imię i nazwisko dziecka opłata rekrutacyjna
 • Tytułem: imię i nazwisko dziecka czesne za (miesiąc)
 • Tytułem: imię i nazwisko dziecka wyżywienie za (miesiąc)