Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

#

TERAPIA PEDAGOGICZNA planowana jest na podstawie diagnozowania umiejętności dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych Ma na celu osiąganie kolejnych etapów w zakresie umiejętności manipulacyjnych, percepcji i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, koncentracji uwagi, umiejętności naśladowania, pamięci bezpośredniej i długotrwałej, a także umiejętności społecznych i samodzielności. Dzieci doskonalą nabyte już umiejętności motoryczne i poznawcze oraz uczą się nowych.

Prowadzący: Justyna Konieczna