Monika Demczuk

#

Monika Demczuk

Nauczyciel

Kwalifikacje:
Studia magisterskie:
kierunek – Pedagogika,
specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.
Studia licencjackie:
kierunek – Pedagogika,
specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza.
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika.

Kursy:
* “Lekcja autyzmu”,
* “Proste tańce integracyjne w pracy z grupą”,
* “Wychowawca wypoczynku dla dzieci i młodzieży”.

Contact

Email: @

Galleria: