Katarzyna Błażejczak

#

Katarzyna Błażejczak

Nauczyciel

kwalifikacje:

  • studia I stopnia Turystyka i Rekreacji specjalność organizacja turystyki i rekreacji
  • studia II stopnia Pedagogika : specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowacie przedszkolne
  • studia podyplomowe Wychowanie fizyczne dla nauczycieli
  • studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (w trakcie)

 

Kursy i szkolenia:

  • Kurs instruktor pływania,
  • Kurs nauki pływania osób niepełnosprawnych wg zasad koncepcji Halliwick
  • Kurs trenera Total Immersion
  • Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia
  • Szkolenie Terapia zabawą w terapeutycznej pracy z przedszkolakiem

Contact

Email: @

Galleria: