Aneta Czyrko

#

ANETA CZYRKO

 Dyrektor Przedszkola

kwalifikacje:

mgr filologii polskiej

studia podyplomowe:

  • logopedia z terapią pedagogiczną
  • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
  • oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

 

ważniejsze kursy:

  • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
  • EEG Biofeedback I stopień
  • RSA Biofeedback
  • Makaton I stopień

Kontakt:

Email: @

Galeria: